Molenschrans NV, specialist in graafwerken

 1. Grondverzet
 2. Grondwerken
 3. Graafwerken

Grondverzet

 • ophaling bouwgrond, aarde en puin
 • grondopslag
 • grondoverslag
 • transport van grond naar werf
 • afvoeren van overtollige grond

Grondwerken

 

 • ophogen bouwgrond
 • opvullen
 • nivelleren
 • spitten
 • plaatsen septische put
 • plaatsing regenwaterput
 • bouwklaar maken van gronden

Graafwerken

 • Uitgravingen bouwputten
 • Graafwerk voor riolering
 • Graafwerken met minigraver